EnglishNederlands

HBLegal

Disclaimerby NielsBeuker

Disclaimer

De informatie op deze website is van algemene aard en bedoeld voor algemeen gebruik. Deze informatie is niet bedoeld als juridisch advies. Er kunnen aan deze informatie geen rechten worden ontleend. Hoewel HBLegal BV met de grootst mogelijke zorgvuldigheid let op de juistheid en volledigheid van de op deze website opgenomen informatie, is zij niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van onjuiste, verouderde of incomplete informatie op deze website. Op deze website en de daarop getoonde informatie rusten rechten van intellectuele eigendom. Deze informatie mag uitsluitend voor eigen doeleinden worden gebruikt. Gebruik voor andere doeleinden, in het bijzonder commerciƫle exploitatie van deze informatie, is niet toegestaan.

De privacy van de bezoekers aan onze website wordt door ons gerespecteerd. Voor meer informatie: zie de privacyverklaring van ons kantoor.

Kantoorklachtenregeling

HBLegal BV hecht grote waarde aan de tevredenheid van haar cliƫnten. Ons kantoor zal er alles aan doen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over een bepaald aspect van onze dienstverlening. Hieronder staat beschreven wat u dan kunt doen.
Wanneer u ontevreden bent over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van onze dienstverlening of over de hoogte van de declaratie verzoeken wij u uw bezwaren eerst voor te leggen aan uw eigen advocaat. Ons kantoor behandelt een klacht volgens een procedure, die staat beschreven in onze kantoorklachtenregeling. U kunt onze kantoorklachtenregeling vinden op onze website.

Wij zullen in overleg met u zo snel mogelijk een oplossing voor het gerezen probleem proberen te vinden. Deze oplossing zullen wij altijd schriftelijk aan u bevestigen. Binnen vier weken kunt u onze schriftelijk reactie op uw klacht tegemoetzien. Mochten wij onverhoopt van deze termijn af moeten wijken, dan zullen wij u daarvan tijdig op de hoogte stellen, met vermelding van de reden en de termijn waarbinnen u een reactie van ons kunt verwachten.
Indien u een klacht heeft en ons dat laat weten, waarderen wij dat zeer. U kunt ervan verzekerd zijn dat wij alle gegronde klachten meenemen in de evaluatie van ons kantoor en onze uiterste best zullen doen om een eventuele herhaling te voorkomen.

Handcrafted by Bebel

top